Wat is Christian Science?

Elke week op zondag wordt kort voor het einde van de Christian Science zondagsdienst en zondagsschool een bepaalde paragraaf voorgelezen. Deze vormt een fundamenteel onderdeel in de studie en toepassing van Christian Science en ondersteunt ieders vermogen macht uit te oefenen over elk probleem, zoals ziekte en zonde. Deze tekst is “de wetenschappelijke verklaring van het zijn” en staat op bladzijde 468 van het Christian Science leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy.

Press Room blog
News releases

Christian Science  
Christian Science berust op de eeuwige waarheden van de Bijbel. Mary Baker Eddy ontdekte deze bijbelse waarheden in 1866. Zij beschrijft ze in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. Samen met de Bijbel bevat dit leerboek de gehele uitleg van Christian Science. Dit is haar belangrijkste en meest gelezen werk. Het is verkrijgbaar in 17 talen.

Wat is Christian Science?

Read Christian Science with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy online
 Ga terug