Tijdschriften

The Herald - Journal - Sentinel - The Christian Science Monitor

Mary Baker Eddy, auteur van Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, richtte in 1903 het tijdschrift De Heraut van Christian Science op.
Je kunt een aantal naar het Nederlands vertaalde artikelen hier onder vinden.

Lees verder in DE HERAUT -  Nederlands

Er zijn wekelijkse of maandelijkse tijdschriften in meerdere talen (
ook in het Nederlands), The Christian Science Sentinel en The Christian Science Journal (in Engels), waarin artikelen en geverifiëerde getuigenissen van genezing de Christian Science praktijk toelichten en haar verlossende en genezende resultaten.

The Christian Science Monitor, opgericht in 1908 levert weloverwogen, diepgaande en objectieve verslagen over het wereldnieuws, die zowel de aandacht vestigen op vooruitgang en veelbelovende gebeurtenissen, als op conflicten en leed. De Monitor die onder zjn vele onderscheidingen een aantal Pulitzer prijzen telt, heeft ook een website (CSMonitor.com), een weekblad, en een digitale dagelijkse samenvatting van het nieuws (Daily News Briefing).

In de Leeskamers vindt men boeken en tijdschriften over Christian Science, Bijbels, referentiemateriaal, en veel meer.
Iedereen is van harte welkom om van dit alles gebruik te maken.

Lees meer