Hoe kan Wetenschap samengaan met Godsdienst?

Waarom gebruikt u Wetenschap in verband met uw geloof?
Omdat het gedemonstreerd kan worden. Wij nemen aan dat God het universele, goddelijk Beginsel is dat de grondslag was van het leven en genezende werk van Christus Jezus. Gods wezen moet uiteraard onveranderlijke Waarheid en Liefde zijn en werkt door middel van tijdloze geestelijke wetten, niet door speciale wonderbaarlijke handelingen. Wanneer we deze wetten van het absolute goede begrijpen, ervaren we dat dit inzicht in het Christendom wetenschappelijk kan worden toegepast in alle gevallen van menselijke disharmonie. Het was op deze grondslag dat Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, schrijven kon: "Jezus van Nazareth was de meest wetenschappelijke mens die ooit de aardbodem heeft betreden."

De Wetenschap van Christus is welbeschouwd een wetenschap, toepasbaar en bewijsbaar in alle aspecten van de ervaring. ‘De leer van Christus’ houdt een aantal onweerlegbare feiten in, onder andere de definitie van God als uitsluitend goed, als oneindige Geest, als het universele Beginsel en als Liefde. Gods schepping dan wordt gezien als de weerspiegeling van de ware aard van de schepper. Alles wat Zijn koninkrijk betreft is per definitie goed, geestelijk, zuiver en één geheel -- en Zijn koninkrijk omvat alles. Daarom dan ook is er een onverbroken, eeuwige continuïteit van het goede dat Gods schepping op natuurlijke wijze tot uitdrukking brengt, een onvernietigbare eenheid van alle schepselen met het goddelijk Leven, een compleet ongefragmenteerd geheel dat God bestemd heeft om Zijn aard te weerspiegelen. De volledige idee die Leven tot uitdrukking brengt kent geen verval, noch vernietiging. Elke expressie van Leven, de atmosfeer en leefomgeving van Liefde is geen moment verstoken van alles wat goed en onaantastbaar is. Een gebed dat van deze grondbeginselen uitgaat - en het leven dat daarbij aansluit - geven ons de ideeën die nodig zijn om verandering te brengen in de wereld om ons heen. Het is het krachtigste middel om een gefragmenteerde planeet te genezen!