Het Leerboek

- Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift -

door Mary Baker Eddy

De waarheid in dit boek kan u vreugde brengen.                                         


Deze Engels/Nederlandse versie is te bestellen via de Contact Pagina:

*PaperBack (17,5x12cm) - zachte kaft -  € 24 ex porto € 6,50
*E-boek (pdf versie) voor de computer; héél snel woorden opzoeken - € 11 geen porto via email.

Hoe kan ik in mijn dagelijkse behoeften voorzien? Hoe reageert u op plaatselijk, nationaal en internationaal nieuws? Het antwoord op deze vraag zal ongetwijfeld variëren, maar zoals men zegt, of je het er nu wel of niet mee eens bent, je kunt het gewoon niet negeren.
U behoeft in uw dagelijkse leven geen gebrek en beperking te ondervinden, wanneer u zich wendt tot de waarheid, die vervat is in dit onvolprezen boek Wetenschap en Gezondheid door Mary Baker Eddy, en het met onbevooroordeelde, ontvankelijke gedachten leest.

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift zet uiteen dat God liefde is, een tedere, liefhebbende Vader, die aan Zijn kinderen de ideeën openbaart, welke in onze dagelijkse behoeften voorzien. Dit leerboek leert ook, dat deze al-liefhebbende God niet aan de een geeft en aan de ander inhoudt, maar aan allen zonder onderscheid zegeningen schenkt.
Het vasthouden aan deze waarheden heeft overvloed geschonken aan vele Christian Scientisten, die de waarheid hebben bewezen, welke vervat is in hun leerboek, Wetenschap en Gezondheid. Ontdek dit zelf! Koop (nieuw of gebruikt) een exemplaar van dit boek (NL) in via onze contactpagina. In een Christian Science leeskamer kunt u het boek ook tezamen met de Bijbel lezen in een sfeer van vrede en rust.

Kom - en vind vreugde!

Ons leerboek kunt u lezen en beluisteren in het Engels.
Read Christian Science with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy >> ONLINE
indien niet in Chrome te lezen > gebruik dan FireFox.

De hoofdstukken van het boek.
Lees meer