Christian Science Bijbellessen

De Zondagdiensten die over de hele wereld in kerken van Christian Science gehouden worden, fungeren als een soort lens, zodat genezende ideeën een gebundelde intensiteit verkrijgen.
Gods allesomvattende aanwezigheid en grote liefde voor heel Zijn schepping, gepaard met onze liefde voor Hem, voor elkaar en voor onszelf – daar gaat het om in de Christian Science Bijbellessen. De lessen gaan diep in op deze liefde en hierdoor hebben zij generaties lang genezing, troost, hervorming en geestelijke vernieuwing kunnen brengen.

De Bijbelles zelf van de website ophalen of (geen printer) laten opsturen. Zie Contactpagina.

Dus verdiep u in deze lessen en in Gods liefde! Hierdoor, en vooral als u iedere dag, zelfs ieder moment,deze liefde actief in uw leven tot uitdrukking brengt, kunt u de genezing en het welzijn ervaren die hiervan het resultaat zijn. Zo helpt u niet alleen uzelf, maar iedereen met wie u in aanraking komt.

De wekelijkse verwijzingen uit het Christian Science Kwartaalboekje - Bijbellessen zijn daarbij uw gids. Zij geven relevante Bijbelteksten ter bestudering over onderwerpen als 'God', 'Sacrament', of 'Liefde'. Om deze Bijbelverzen toe te lichten bevatten de lessen tevens daarmee verbandhoudende aanhalingen uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift door Mary Baker Eddy.
Een uniek element bij deze diensten is dat dezelfde predikant spreekt en dezelfde bijbelles overal wordt beluisterd.

De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid > klik hier