De mens naar Gods beeld en gelijkenis

Genesis 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;
Hiermee bepalen we onze identiteit. Deze identiteit geeft ons oorspronkelijk goddelijk beeld weer terug.
Synoniemen van God: Gemoed, Geest, Ziel, Beginsel, Leven, Waarheid en Liefde.
Deze geestellijke eigenschappen vormen in de Wetenschap en enige ware mens, de Christus mens.

Koop het Boek vandaag nog: "Wetenschap en Gezondheid "-met Sleutel tot de Heilige Schrift- door Mary Baker Eddy.
Door wat Christian Science ons leert, wordt het duidelijk dat we een wezenlijk en vreugdevol deel zijn van de volmaakte schepping van Gemoed. Ons werkelijke wezen is het beeld en de gelijkenis van Gemoed, Geest. Zodra we leren dat we niet gedoemd zijn in dit leven te lijden en dan te sterven, onderkennen we enigermate ons ware zelf, dat in het goddelijk Leven tot ontplooiing komt en onsterfelijk is. We gaan dan inzien dat geluk, reinheid, gezondheid en harmonie niet toevallig bij ons horen, maar wezenlijk zijn. In Christian Science is de mens Gods beeld en gelijkenis en wordt bestuurd door de goddelijke wet. De mens is geestelijk en eeuwig omdat hij in de Wetenschap Gods beeld is.