Theologie en praktijk van Christian Science

De Bijbel van Genesis tot Openbaring, is het fundament voor de theologie en praktijk van Christian Science.
Mary Baker Eddy's levenslange geestelijke zoektocht leidde naar wat zij later karakteriseerde als haar ontdekking. Zij zag dat Gods wetten krachtige geestelijke opdrachten zijn, altijd aanwezig en actief om te genezen, te verlossen en de mensheid te zegenen. Voor haar was dit het praktische christendom dat Jezus onderwees. Niet alleen de vertroosting maar ook de inspiratie die de Bijbel geeft, kan voor u een werkelijkheid worden. Maar meer nog dan dit kunt u een praktisch inzicht krijgen in zijn logische en genezende waarheden.

Voor Mary Baker Eddy is Christian Science voortgekomen uit het geïnspireerde begrijpen van de Bijbel, die de goddelijke wetten achter geestelijke genezing verheldert. De titel van haar primaire werk, Wetenschap en Gezondheid, met de uitdrukking "Sleutel tot de Heilige Schrift," duidt op het onafscheidelijke verband met de Bijbel. Bij het beschrijven van haar ontdekking van Christian Science, schreef ze: "De Bijbel is mijn enige gezaghebbende bron geweest", en: "De Bijbel bevat het voorschrift voor alle genezing" (WG,blz. 126, 406). Van de zes korte grondstellingen van Christian Science, is de eerste: "Als aanhangers van Waarheid, aanvaarden wij het geïnspireerde Woord van de Bijbel als onze genoegzame gids voor het eeuwige Leven" (WG, blz 497).