Mary Baker Eddy

 Vervolg ...

De voorganger van de kerkgemeenschap was hierdoor zo ontroerd dat hij haar toch, inclusief haar protest, in zijn gemeente opnam. Zij trouwt in 1843, maar haar echtgenoot sterft een half jaar later. Zij is dan in verwachting van haar enige zoon en keert berooid terug naar haar ouders. Haar gezondheid, die toch al altijd zeer te wensen overliet verslechtert. Door familieomstandigheden wordt haar zoon van haar gescheiden en elders opgevoed. Zij trouwt opnieuw, maar deze man wil haar zoon niet in huis nemen. Haar gezondheid gaat verder achteruit en zij gaat zich verdiepen in homeopathie. Dit leidde wel tot tijdelijke verlichting van haar klachten maar niet tot wetenschappelijke gevolgtrekkingen. In 1866 komt de kentering. Zij maakte een val op het ijs met als gevolg ernstig intern letsel dat haar aan bed kluisterde. De derde dag na de val vroeg zij om haar Bijbel, stuurde iedereen de kamer uit en verbaasde hen vervolgens allen door zonder hulp op te staan. Zij was genezen bij het lezen van één van de genezingen van Jezus (Matth.9:2). Deze ervaring zette haar gedachten aan het werk in nieuwe banen: drie jaar lang bleef zij de oplossing zoeken van dit vraagstuk van Gemoedgenezing; zij doorzocht de Schrift, las weinig anders, leidde een teruggetrokken leven en wijdde tijd en krachten aan het ontdekken van een vaste regel. Terwijl zij deze leiding der wetenschappelijke openbaring volgde was de Bijbel haar enig leerboek.

Mary Baker Eddy  -  A Heart in Protest
Youtube
 
Mary Baker Eddy Library
 
Ga terug