Welkom bij de Christian Science bijbellessen

De Christian Science bijbelles is een dagelijkse bron van welzijn, bijstand en inspiratie om u te helpen het goddelijk Beginsel te begrijpen en de praktijk van Christian Science in toepassing te brengen.
Voor een ieder die veel op reis is of niet in de gelegenheid is de wekelijkse les in te leggen, is de bijbelles met alle aanhalingen nu in het Nederlands uitgewerkt. Deze uitgave van de volledige weekles kan een uitkomst zijn.

Deze uitgave is een samenwerking tussen de Stichting CS Bijbellessen Online Nederland (beheerder van deze website) en Christian Science Publishing Society, Boston (de uitgever van het Kwartaalboekje).
Een abonnement kost € 60 per kalenderjaar.
Bij aanmelding halverwege het jaar betaalt u een deel van het jaar.
Aanmelden kan via de contactpagina.

De Bijbellessen kunt u daarna (in PDF-formaat) drie weken vooruit van de website downloaden en zelf printen. Ook vanuit het buitenland op uw vakantieadres.
Via een code kunt u inloggen op de website.

Personen zonder internet-aansluiting of printer kunnen zich telefonisch opgeven. Belt u naar 06 254 21 869.
De geprinte lessen worden per kwartaal (4x per jaar) in boekvorm aan u toegestuurd.
De verzendkosten en de drukkosten zijn samen € 70. Samen met het abonnement € 60 komt dit op € 130 (Voor Europa (België) is dit € 140).
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
Ga terug