ontdek het zelf

christian science

 (de christelijke wetenschap)

Deze website is nog in

ontwikkeling, maar in 

afwachting van de 

voltooiing geven wij

op deze pagina vast wat info. 

                   I.v.m.reorganisatie is de

leeskamer/bibliotheek

open na de diensten.

Den Haag     kerkdiensten

                   Zo. 10:30 uur;

                   2e Wo. v.d. maand 20.00 uur (Ned./Eng.)

2nd Wednesday Dutch/English.

 

                   Groot Hertoginnenl.33                                     

                   zondagsschool 10:30 uur

                    correspondentieadres en tel. kerk zelfde

                    als leeskamer

                    leeskamer  

                    Wo. en Za. 12:00 - 16:00 uur

                    Laan van Meerdervoort 199, 2517BB

                    (tevens correspondentie-adres)

                    tel. 070 3456781

Eindhoven     kerkdiensten

                    3e Zo. van de maand 10:30 uur

                    Parkstraat 54

                    5671 GH Nuenen (bij Eindhoven)

                     tel. 040 2863345

                     e-mail: CSSE@planet.nl 

                      lenen en kopen van Chr.Sc. boeken en tijdschr.:

                      na afloop van de kerkdiensten                      

                      040-2831794

Haarlem         kerkdiensten

                      Zo. 11:00 uur,  Wo. 18:00 uur

                      (op de 1e Zo. v.d. maand in het Engels)

                      Raamsingel 36, 2012DV

                    zondagsschool 11:00 u.

Utrecht         kerkdiensten

                      Zo. 9:30 uur, 1e Wo. v.d. maand 20:00 uur

                      Pieterskerkhof 5, 3512JR

                    zondagsschool  9:30 u.

                      Pieterskerkhof 5

                    leeskamer

                      1e Wo. v.d. maand 12:30 - 15:00 uur

                      Pieterskerkhof 5,

In de leeskamers kunt u Christian Science boeken en

tijdschriften kopen en/of lenen. Ook is daar ruimte

voor studie.

 

 

Het leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift is verkrijgbaar in 16 talen, waaronder Nederlands.

De vertaling is altijd te lezen op de rechterpagina terwijl op de linkerpagina de oorspronkelijke Engelse tekst staat.

De prijs van het boek bedraagt € 21,60. 

inhoudsopgave:

          Voorwoord  

     I.   Gebed

    II.   De verzoening en het heilig avondmaal

   III.   Het huwelijk

   IV.   Christian Science contra het spiritisme

    V.   Het dierlijk magnetisme ontmaskerd

   VI.   Wetenschap, godgeleerdheid,

geneeskunde.

  VII.   Fysiologie

 VIII.   Voetstappen van waarheid

   IX.   De schepping

    X.   De wetenschap van het zijn.

   XI.   Enige tegenwerpingen beantwoord

  XII.   De toepassing van Christian Science

 XIII.   Onderricht geven in Christian Science

 XIV.   Samenvatting    

   XV.  Genesis      

  XVI.  De openbaring

 XVII.  Verklarende woordenlijst

XVIII.  De vruchten

          Sleutel tot de heilige schrift

Het tijdschrift De Christian Science Heraut kunt u online lezen op www.csheraut.com (in het Nederlands)

Er staan inspirerende en verhelderende artikelen in,  verslagen van genezingen en diverse info.

Op www.csherald.com kunt u kiezen uit nóg 13 talen!

Kijk ook eens op

www.christianscience.com

algemene info: info@christianscience.nl

lectuur:            shop@christianscience.nl

Het Leerboek van Christian Science is

te downloaden als E-book op

http://christianscience.com/

digital-translations.

De Bijbel

met o.a.de leringen en genezingen van Christus Jezus is de basis van Christian Science en haar systeem van geestelijk genezen.

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift (Science and Health with Key tot the Scriptures) door Mary Baker Eddy

is het leerboek van Christian Science. Het bevat de volledige uitleg van De Christelijke Wetenschap.

Dit leerboek is te verkrijgen bij de

Chr.Sc. kerken en verenigingen

of op www.christianscience.com/shop

 

 

U kunt het ook online lezen (Engels) op 

http://christianscience.com/read-online/science-and-health

Veelgestelde vraag:

Is Christian Science hetzelfde als Scientology?

Antwoord: Nee, afgezien van een gelijkenis in naam, hebben die twee niets met elkaar gemeen.

 

Welkom bij onderstaande Christian Science kerken en

verenigingen.

 

De diensten, zondagsscholen en leeskamers zijn openbaar.

 

Amsterdam   kerkdiensten

                   Zo. 10:30 uur,  1e Wo. v.d. maand 20:00 uur

Op de 3e Zo. v.d. maand is de dienst in het

Engels.

3th Sunday service in English.

Wednesdayservice English/Dutch.

                    Richard Wagnerstraat 32, 1077 VW

                    tel. 0637467834

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use